Borang Pendaftaran Pelajar Online - Sekolah Islam Hidayah, Johor Bahru
Maklumat Permohonan
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukan Sesi *
Untuk Darjah/Tingkatan *
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terdahulu
Maklumat Pelajar
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit (Penjaga) * (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga) * Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat (Baris 1)*
Alamat (Baris 2)
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Maklumat Tambahan
Adakah Pelajar Merupakan Yatim Adakah Pelajar Merupakan Yatim Piatu
Adakah Pelajar Merupakan Anak Angkat Adakah Pelajar Merupakan Anak Staff
Adakah Pelajar Merupakan Pelajar Antarabangsa Adakah Pelajar Merupakan Bekas SRIH
Lain-lain (Cth : anak tak sah taraf)
Untitled Document
Guardian / Maklumat Bapa
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat *
Tel. Bimbit * (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email* Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Ibu
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat *
Tel. Bimbit * (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email* Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email* Eg. mel@yahoo.com
Others Information
How do you know about us
Untitled Document
G. MAKLUMAT AKADEMIK
1. MAKLUMAT PEPERIKSAAN UPSR
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
Nama Sekolah
Tahun Peperiksaan
BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
BAHASA MALAYSIA PENULISAN
BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
SAINS
MATEMATIK
BAHASA INGGERIS PENULISAN
PEKA
FARDU AIN
MAKLUMAT PEPERIKSAAN PT3
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
- BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
- BAHASA MALAYSIA PENULISAN
- BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
- BAHASA INGGERIS PENULISAN
- SEJARAH
- GEOGRAFI
- MATEMATIK
- SAINS
- KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
- BAHASA ARAB
- PENDIDIKAN ISLAM
2. PEPERIKSAAN LAIN (Contoh: PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
Mata Pelajaran Gred/Keputusan
3. MAKLUMAT KOKURIKULUM
No Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5
4. PENGUASAAN AL-QURAN
Kelancaran Membaca Quran Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Sekolah Islam Hidayah, Johor Bahru berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis.