Borang Pendaftaran Pelajar Online - Imtiaz Yayasan Terengganu  (Peluang Kemaskini : 3 Kali)
Syarat-Syarat Permohonan

Yayasan Terengganu telah bersetuju untuk menetapkan syarat kemasukan adalah 6A. Syarat minimum yang dipersetujui adalah 4A 2B (6A, 5A1B & 4A2B) sahaja yang layak memohon. KELONGGARAN ini hanya diberikan kepada RAKYAT TERENGGANU sahaja. Walau bagaimana pun, keputusan panggilan temuduga dan tawaran kemasukan tertakluk kepada keputusan UPSR dan temuduga yang tertinggi.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN ADALAH  08 DISEMBER 2018

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ YAYASAN TERENGGANU :

 1. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu – Besut
 2. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu – Kemaman
 3. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu – Kuala Berang
 4. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu – Kuala Terengganu
 5. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu – Kuala Nerus
 6. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu – Setiu
 7. Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu – Marang

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN :

 1. Mendapat minimum 4A 2Bdalam UPSR 2018.
 2. Pemohon mestilah warganegara Malaysia rakyat Terengganu:
 • ibu atau/dan bapa lahir di Terengganu; ATAU
 • ibubapa telah bermastautin di Terengganu terus-menerus tidak kurang dari 10 tahun dan mempunyai niat serta bukti-bukti yang menunjukkan akan tinggal tetap di Terengganu.
 1. Lulus dalam sesi temuduga yang merangkumi ujian hafazan, personaliti dan jawi.
 2. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh doktor yang bertauliah, sihat tubuh badan dan bebas daripada sebarang penyakit kronik, penyakit lelah atau penyakit berjangkit.
 3. Bersetuju menerima SMIYT yang ditawarkan – penempatan pelajar berdasarkan kekosongan yang ada dan ditetapkan oleh pengurusan Yayasan Terengganu.
 4. Bersetuju mematuhi sepenuhnya semua peraturan dan arahan SMIYT yang berkaitan.

HANYA CALON YANG BERKELAYAKAN DAN MEMOHON SECARA ONLINE SAHAJA AKAN DIPANGGIL TEMUDUGA.

A. Maklumat Permohonan
PERMOHONAN KE SEKOLAH* Pilihan 1
Pilihan 2 *Sila masukkan pilihan yang berlainan
Pilihan 3 *Sila masukkan pilihan yang berlainan
UNTUK KEMASUKAN SESI*
UNTUK DARJAH/TINGKATAN*
SESI KELAS* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
SEKOLAH TERDAHULU
B. Maklumat Pelajar
Nama Pelajar* :
Warganegara :
No KP / MyKID* : Eg. 080701075251
No Surat Beranak* : Eg. Y9000129
Tempat Lahir :
Tarikh Lahir* :
Jantina* :
Bangsa / Agama* :
Tel. Bimbit* (Contact) : Eg. 0123456789
Email* (Contact) :
Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah : Eg. 0380001234
Alamat Rumah* :
Bandar* :
Poskod* :
*Daerah (TERENGGANU Sahaja) :
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan)  
Maklumat Tambahan
Adakah Pelajar Merupakan Yatim :
Adakah Keluarga Penerima PPRT :
Adakah Keluarga Ibu Tunggal :
Untitled Document
C. Maklumat Bapa / Penjaga
Nama* :
No KP/Passport* : Eg. 760103075251
Tempat Lahir* :
Pekerjaan* :
Gaji* (RM) : Eg. 5500
Majikan* :
Alamat Pejabat :
Tel. Bimbit* : Eg. 0123456789
Tel. Rumah : Eg. 0380081234
Tel. Pejabat : Faks:
Email : Eg. mel@yahoo.com
D. Maklumat Ibu
Nama*
No KP/Passport* Eg. 760103075250
Tempat Lahir*
Pekerjaan* Suri Rumah(Klik)
Gaji* (RM) Eg. 5500
Majikan
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Tel. Pejabat Faks :
Email Eg. mel@yahoo.com
E. Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F. Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
 Tel. Rumah Eg. 0380001234
 Tel. Pejabat Eg. 0380001234
 Faks
 Email
Eg. mel@yahoo.com
Untitled Document
G. Maklumat Akademik
1. Maklumat Peperiksaan UPSR
Nama Sekolah*
Tahun Peperiksaan*
Angka Giliran*
BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
BAHASA MALAYSIA PENULISAN
BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
BAHASA INGGERIS PENULISAN
SAINS
MATEMATIK
FARDU AIN
2. Peperiksaan Lain (Jika ada. Contoh: KAFA)
Nama Sekolah
Nama Peperiksaan Tahun
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Maklumat Kokurikulum
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Pencapaian
1
2
3
4
5
4. Penguasaan Al-Quran
Kelancaran Membaca Quran Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?
Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Imtiaz Yayasan Terengganu berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada tanpa sebarang notis.