BORANG PERMOHONAN
AL-SYAHADAH AL-ULYA ULUL ALBAB
(Peluang Kemaskini : 3 Kali)
Syarat-Syarat Permohonan
A. Maklumat Permohonan
UNTUK KEMASUKAN SESI*
UNTUK DARJAH/TINGKATAN*
SESI KELAS* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
SEKOLAH TERDAHULU
B. Maklumat Pelajar
Nama Pelajar* :
Warganegara :
No KP / MyKID* : Eg. 080701075251
No Surat Beranak* : Eg. Y9000129
Tempat Lahir :
Tarikh Lahir* :
Jantina* :
Bangsa / Agama* :
Tel. Bimbit* (Contact) : Eg. 0123456789
Email* (Contact) :
Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah : Eg. 0380001234
Alamat Rumah* :
Bandar* :
Poskod* :
*Daerah :
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan)  
Maklumat Tambahan
Adakah Pelajar Merupakan Yatim :
Adakah Keluarga Penerima PPRT :
Adakah Keluarga Ibu Tunggal :
Untitled Document
C. Maklumat Bapa / Penjaga
Nama* :
No KP/Passport* : Eg. 760103075251
Tempat Lahir* :
Pekerjaan* :
Gaji* (RM) : Eg. 5500
Majikan* :
Alamat Pejabat :
Tel. Bimbit* : Eg. 0123456789
Tel. Rumah : Eg. 0380081234
Tel. Pejabat : Faks:
Email : Eg. mel@yahoo.com
D. Maklumat Ibu
Nama*
No KP/Passport* Eg. 760103075250
Tempat Lahir*
Pekerjaan* Suri Rumah(Klik)
Gaji* (RM) Eg. 5500
Majikan
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Tel. Pejabat Faks :
Email Eg. mel@yahoo.com
Untitled Document
G. Maklumat Akademik
1. MAklumat Peperiksaan PT3
Nama Sekolah* Tahun Peperiksaan*
Mata Pelajaran Gred
MATEMATIK
SAINS
BAHASA INGGERIS
BAHASA ARAB
BAHASA MELAYU
SEJARAH
GEOGRAFI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
HIFZ AL-QURAN
MAHARAT AL-QURAN
USUL AL-DIN
AL-SYARIAH
AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL MUASIRAH
BAHASA MELAYU (LISAN)
BAHASA INGGERIS (LISAN)
2. Penguasaan Al-Quran
Jumlah Juzuk Hafazan
Tarikh Khatam 30 Juzuk
Markah (Jika Berkenaan)
Institusi
 Ujian
PJASK
1) Naik Turun Bangku
2) Tekan Tubi
3) Ringkuk Tubi Separa
4) Jangkauan Melunjur
5) Skor 4-20
6) Gred
7) Pencapaian bintang
8) Tinggi
9) Berat
10) BMI

PSIKOMETRIK
1) Verbal Linguistik
2) Logik Matematik
3) Intrapersonal
4) Visual Ruang
5) Naturalis
6) Interpersonal
7) Kinestetik
8) Muzik
9) Eksistensial
3. Maklumat Kokurikulum
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Pencapaian
1
2
3
4
5

Bersetuju mengikuti Program ini sehingga tamat pengajian Tingkatan 5.  

Saya Mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia) dan Yayasan Terengganu berhak menolak permohonan ini atau dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis.